شماره‌های پیشین نشریه

مهر 1401، صفحه 295-339 تیر 1401، صفحه 191-294 فروردین 1401، صفحه 97-189 دی 1400، صفحه 1-95

این نشریه در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران و آزمایشگاه تحقیقاتی مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار(متساپ) منتشر می شود. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی­گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع وقت نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

 


نوع اعتبار علمی  
توالی در انتشار فصلنامه
نوع داوری دو سو ناشناس
میانگین زمان داوری 1  ماه
زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی مبسوط)
نوع انتشار الکترونیکی و چاپی
نوع دسترسی

رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار ندارد

 

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یاب به نام همیاب (سیناوب) بررسی خواهند شد.

 


 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، مهر 1401، صفحه 295-339 

ابر واژگان

نشریات مرتبط