راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات

 

هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع امضا شده توسط نویسنده مسئول، الزامی می باشد. برای دانلود این دو فایل روی نام آنها در زیر کلیک کنید.

 

فرم تعهدنامه نویسندگان

فرم تعارض منافع

 

راهنمای نویسندگان مقالات

  •  هر مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده (ها) ودر راستای الویت های فصلنامه و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نوآوری و نتیجه یک کار تحقیقاتی باشد.
  •   فصلنامه به مقالاتی که در مجلات و یا همایش های دیگر داخلی چاپ شده اند، ترتیب اثر نخواهد داد ودر هر مرحله، اعم از دریافت، داوری و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرایند داوری و چاپ را متوقف خواهد کرد و من بعد از نویسنده (ها) مقاله ای را پذیرش نخواهد نمود. 
  •  نوشته های مقاله باید روان و برابر دستور زبان فارسی بوده ودر انتخاب واژه ها کوشش شده باشد ودر صورت استفاده از واژه های لاتین، معادل فارسی آن به صورت پانویس در همان صفحه آورده شود.
  •  مقاله باید در نرم افزار Word 2007 و یا بالاتر به صورت تک ستونی و مطابق فرمت فصلنامه تایپ شود. آماده سازی مقاله جهت چاپ توسط ویراستاران صورت خواهد پذیرفت.
  •   کلمات فارسی با قلم  B Nazanin وکلمات انگلیسی باقلم Times New Romansتایپ شود.
  •  کلیه تیترهای اصلی و فرعی با فونت سایز 12 بولد باشد. متن مقاله در همه قسمت ها و منابع و مراجع سایز 12 باشد. تیتر جدول ها و شکل ها سایز 11 بولد و متن همه جدول ها سایز 11 باشد. کلیه متن ها و نوشته های انگلیسی داخل متن با سایز 10 و عنوان انگلیسی سایز 14 باشد.
  • کلیه شکلها، عکسها و نمودارها باید به فرمت JPEG  و با کیفیت خوب در داخل فایل اصلی مقاله قرار داده شوند و در صورت نیاز و تقاضای مدیر اجرایی بصورت جداگانه نیز ارائه شوند.
  •  شکلهای رنگی و نقشه ها و نمودارها در نسخه الکترونیکی رنگی و در نسخه چاپی سیاه و سفید خواهند بود.

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه و تمام شرایط ارسال مقاله به خصوص در مورد چکیده مبسوط انگلیسی را رعایت نمایند، مقالات ارسالی به مجله باید دقیقاً طبق فرمت مجله تنظیم شده باشند، برای دریافت فرمت مجله اینجا را کلیک کنید.