درباره نشریه

این نشریه مجموعه ای از اطلاعات پیرامون نوآوری, تحقیق, توسعه و شواهد موجود در زمینه تبدیل و نگهداری انرژی، استفاده بهینه از منابع انرژی, تحلیل و کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد سیستم های پایدار انرژی می باشد. در این مجموعه طیف گسترده از موضوعات شامل سیستم ها و تکنولورژی های نوین استفاده از هر دو منابع سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر تا استفاده های صنعتی و خانگی از انرژی بدون کمترین اثر تخریبی بر محیط زیست مورد بحث قرار گرفته است. همچنین به مباحثی از جمله روش های مدل سازی و پیش بینی, فزایش ضریب نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر, استراتژی های ذخیره سازی و تاثیرات اقتصادی, محیطی و اجتماعی سیاست های مصرف انرژی همچون کاهش تغییرات آب و هوا و کاهش آلودگی های هوا, پرداخته شده است. 

انواع مقالات قابل چاپ در این نشریه : مقالات پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی، مفهومی، فنی و ترویجی