اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین یوسفی

مهندسی انرژی و محیط زیست دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hosseinyousefi/
hosseinyousefiut.ac.ir
0000-0002-6372-5127

h-index: 37  

سردبیر

پروفسور یونس نوراللهی

مهندسی منابع انرژی استاد دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/noorollahi
noorollahiut.ac.ir
0000-0001-8761-3114

h-index: 43  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Behnam Mohammadi-ivatloo

استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه ال یو تی فنلاند

www.lut.fi/en/profiles/behnam-ivatloo
behnam.ivatloolut.fi
02186093293
0000-0002-0255-8353

h-index: 52  

َAsso. Prof.. Mousa Marzband

Electrical Engineer دپارتمان مهندسی برق، دانشگاه نورثنبریا، نیوکاسل، انگلستان

researchportal.northumbria.ac.uk/en/persons/mousa-marzband
mousa.marzbandnorthumbria.ac.uk
+447445729251
0000-0003-3482-609X

h-index: 42  

Dr. Hadi farabi-Aslr

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد

farabichalmers.se
0000-0002-1070-9377

h-index: 9  

Dr. Saeid Mohammadzaeh Bina

Renewable Energies Engineering Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, Japan

akitauinfo.akita-u.ac.jp/html/100001060_en.html
s.mohammadzadeh66gmail.com

اعضای هیات تحریریه

پروفسور برات قبادیان

مهندسی مکانیک - بیوسیستم استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

tech.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghobadib
ghobadibmodares.ac.ir
02148292308
0000-0003-4221-5950

h-index: 55  

پروفسور محمد بهشاد شفیعی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

scimet.sharif.ac.ir/MohammadBehshad_Shafii
behshadsharif.edu
0000-0002-6266-8853

h-index: 46  

پروفسور سجاد نجفی روادنق

مهندسی برق استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1270&Tab=32
s.najafiazaruniv.ac.ir
0412-4327500

h-index: 26  

پروفسور سید مرتضی حسینی

شیمی استاد دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hosseini_m/
hosseini_mut.ac.ir
02186093196
0000-0002-1492-7443

h-index: 46  

پروفسور فرامرز دولتی ارده جانی

محیط زیست معدنی استاد دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران- ایران

fdoulatiut.ac.ir
+98 (21)82084249

h-index: 29  

پروفسور حمدی عبدی

مهندسی برق گروه مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه

eng.razi.ac.ir/~hamdiabdi
hamdiabdirazi.ut.ac.ir
ABE-9894-2021

h-index: 15  

دکتر حسین یوسفی

انرژی و محیط زیست دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hosseinyousefi/
hosseinyousefiut.ac.ir
0000-0002-6372-5127

h-index: 37  

مدیر داخلی

دکتر داور ابراهیمی

متخصص منابع انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو

debrahiminri.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

مهندس جواد نورعلیئی

متخصص انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو

jnouralieenri.ac.ir
021-88361601

کارشناس نشریه

خاطره آزادی

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر گروه انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست دانشگاه تهران

khazadiut.ac.ir