نویسنده = ���������� ��������
بهره ‏برداری بهینۀ پارکینگ هوشمند خودروهای الکتریکی مجهز به منابع انرژی تجدیدپذیر تحت عدم قطعیت‏های مختلف

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 83-95

10.22059/ses.2021.88278

امیر میرزاپور کمانج؛ مسعود آقابالائی رهور؛ امیر طالبی؛ کاظم زارع؛ بهنام محمدی ایواتلو