نویسنده = �������������� ������������
ارزیابی ردپای کربن در نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی و مقایسۀ آن با نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز

دوره 1، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 97-110

10.22059/ses.2022.90567

سید فرحان موسویان؛ احمد حاجی نژاد؛ سهیل هاشمی زنوزی؛ داریوش برزوئی


ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع سوخت شهری به روش گراف مسیر

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 33-50

10.22059/ses.2021.88226

داریوش برزوئی؛ سیدفرحان موسویان؛ ابوالفضل احمدی