نویسنده = ����������������������� ����������������
بررسی عملکرد یک ردیاب خورشیدی در روز ابری و نیمه ابری

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 71-81

10.22059/ses.2021.88277

امیرحسین فتحی؛ محمد صالحی؛ امیرمهدی کماری‌زاده؛ کیانوش چوبینه؛ سعید گلکار؛ لاله قهرمانی